biloskylt.gif    Välkommen till Sveriges Bilorienteringsweb !   biloskylt.gif
Bilorientering - sporten på rätt väg.   

 

  • Bilorientering är en billig bilsport jämfört med många andra.
  • I Bil-O skall man med hjälp av karta och körorder åka en i förväg okänd väg på en bestämd tid. Längs tävlingsvägen finns olika orienteringspunkter och tidskontroller.
  • Visst är hastigheten av betydelse men fort och fel ger inga framskjutna placeringar. Det är orienteringsförmågan och samspelet mellan förare och kartläsare som är mer avgörande för resultatet.
  • Svårigheter kan vara att kartan är gammal och inte stämmer med verkligheten, eller att man åker på ett så vägrikt område att det finns gott om vägar att ta fel på.
  • Bil-Orientering i ett nötskal:
Palm/Stare i grusgrop
  .
Ulf Andersson och Kenneth Lannermo - Svenska Mästare 2007


Uppdaterad 200
7-12-08